Хрватска е најзадолжена од новите членки на ЕУ

37

Кризата ја доведе Хрватска на работ на презадолженост, а долговите создадени за време на пандемијата и оние од претходниот период, ќе ги отплаќаат идните генерации.

Ова е заклучок што може да се извлече од најновите достапни податоци за состојбата на долгот на земјата, како и за надворешниот долг на земјата, пишува хрватски Индекс.

Според последните проценки на Евростат, долгот на државниот сектор, кој покрај државата ги вклучува и локалните власти и вонбуџетските средства, на крајот на јуни достигна вредност од 85,3% од бруто домашниот производ (БДП). Очекувањата на аналитичарите во Raiffeisen покажуваат дека Хрватска треба да го дочека крајот на 2020 година со јавен долг од 87,1% од БДП.

На крајот на 2020 година, јавниот долг треба да изнесува околу 51 милијарда евра.

Хрватска не е изолиран случај по растот на јавниот долг во Европа среде кризата со корона. Зголемување на јавниот долг оваа година има во сите земји членки.

Многу членки на Унијата, исто така, имаат значително повисоко ниво на јавен долг од Хрватска. Така, на пример, во средината на годината, според податоците на Евростат, јавниот долг на Грција изнесувал дури 187,4% од БДП, Италија 149,4% од БДП, Португалија 126,1% од БДП, Белгија 115,3% од БДП, Франција 114,1% од БДП, Кипар 113,2% од БДП, а Шпанија 110,1%. Сите тие земји значително го зголемија својот јавен долг во првата половина на оваа година.

Естонија имаше најнизок јавен долг меѓу новите членки во ЕУ во средината на оваа година, 18,5% од БДП.

Фото: Freepik