Како една адвокатска канцеларија да ја подобри својата конкурентност?

30

Дигитализацијата е неминовен процес чие успешно имплементирање се случува во различни сегменти од нашето општество. Адвокатите и адвокатските канцеларии не се исклучени од овој процес. За нив дигитализацијата е можност за унапредување на своето работење, за полесно организирање на документите, брз пристап до проекти од различни локации, и пред се поради поголема безбедност и сигурност на податоците. А првиот чекор кон вистинско придвижување кон дигитализација е избор на дигитална платформа/решение, кое нуди сигурна инфраструктура, одржување и поврзување и заштита на податоците.

Нашата земја полека станува и генератор на такви услуги, а таков пример е платформата „Е-Адвокат“ на скопската компанија Markant Software. Се работи за cloud базирано решение за комплетно водење на адвокатска канцеларија. Тоа овозможува олеснување на работата, поголема ефикасност и прегледност, заштита на податоците, со што влијае кон подигање на нивото на работа, ја намалува папирологијата и резултира во помалку административна работа. Со “Е-Адвокат” секој адвокат, се прилагодува на новото време, станува конкурентен и добива можност да одбере како да го приоретириза времето наместо со часови да се задржува на едноставните работи кои можат да бидат извршени дигитално.

 

Кој е дополнителниот бенефит за адвокатските канцеларии?

Шанса за  адаптирање на промените кое никогаш не е лесно, но е процес преку кој се учи повеќе за професијата и можност за откривање на нејзиниот вистински потенцијал. Со е-адвокат адвокатите стануваат поорганизирани, попрофесионални имаат полесен и побезбеден пристап до податоци, од било кое место и време, што остава простор да се посветат на своите правни постапки, на креирање стратегии и да ги даваат најдобро можните совети за своите клиенти.

Платформата е-адвокат е најдобриот партнер на секој адвокат, дигитално решение кое веќе и на краток рок носи бенефити, многу конкретни и рационални. До, вас е дали сaкате да се развивате и модернизирате!