Како хаосот на работното биро влијае на продуктивноста?

35

Работното биро треба на “себе“ да ги има сите потребни реквизити за да може да ги извршувате сите обврски без никаков проблем. Но, ако е пренатрупано со документи, хартии, папки…, ако не можете да најдете чиста површина на него, тогаш тоа може да значи дека сте неорганизирани и тој хаос може да се рефлектира врз вашата работа.

Иако има луѓе кои уживаат во “креативниот хаос“ на нивната работна маса, сепак важно е да сте добро организирани, да го средите бирото и да се “ослободите“ од сите непотребни предмети.

Додека работите некоја сложена активност, важно е сите документи и предмети да бидат распослани по бирото, но штом завршите, веднаш средете ја масата и така ќе бидете спремни за нови работни задачи.

Создадете си навики што ќе ви помогнат полесно да се ослободите од нередот. На пример, кога доаѓате наутро, пребришете го просторот каде што работите, а пред да си заминете во кантата за ѓубре нека завршат сите непотребни листови. Доколку имате многу хартии и документи, организирајте ги во различни папки, ставајте стикери или потсетници за да ви биде полесно при пребарувањето.

Само ако сте добро организирани, ќе можете да успеете фокусот да го ставите на важните детали, а не времето да го губите барајќи пенкало, некој документ или нешто слично.

Фото: Freepik