Лични карактеристики што компаниите ги бараат при вработување

101

Како и во секој нов меѓучовечки однос, процесот на селекција помеѓу компанија и потенцијален вработен вклучува размена на најголема количина на информации за да се знае дали тие две ќе бидат компатибилни и дали ќе можат заедно да постигнат одредени цели.

Суштински дел од оваа размена на информации се личните карактеристики што компанијата ги бара кај идеален кандидат.

Иако многу експерти во оваа област секогаш препорачуваат да бидат што е можно поавтентични за време на интервјуата за работа, тие не негираат дека постојат одредени типови на лични карактеристики (идентификувани преку тестови за личноста) кои се попривлечни за компаниите.

Препораката секогаш ќе биде да се обидете да бидете што е можно поавтентични, меѓутоа, анализата спроведена од SherlockHR, на повеќе од 20.000 активни работни места во Мексико, успеа да идентификува четири типа на лични карактеристики што компаниите ги бараат кај кандидатите за работа.

1. Бидете независни

Иако ова може да изгледа чудно, компаниите бараат луѓе кои се доволно независни за да можат да се организираат и да не бараат постојано следење и надзор на извршувањето на работните задачи.

2. Бидете друштвени

Во зависност од профилот на работа, во поголема или помала мерка, компаниите бараат луѓе кои можат да учествуваат и ефективно да комуницираат со нивната околина, тимот и колегите.

3. Бидете проактивни

Луѓето кои се постојано во движење и кои се фокусирани на добри перформанси, почесто преземаат иницијатива и прават се за да подобрат одреден аспект на компанијата, наместо да чекаат другите да го сторат тоа.

4. Бидете лидер

Профилите на работа што делегираат одговорности бараат лидери кои знаат како да водат тимови во различни сценарија и контексти. Исто така, луѓе кои имаат способност да пренесат знаење и искуство.