Меѓународните банкарски групи се обидуваат да се прошират во ЦИЕ и покрај пандемијата

26

Најновото истражување за банкарските кредити на CESEE од Европската инвестициска банка (ЕИБ) покажува дека меѓународните банкарски групи остануваат посветени на регионот на Централна, Источна и Југоисточна Европа, со своите стратегии склони кон експанзија или стабилност и покрај пандемијата на коронавирусот.

Истражувањето спроведено во пролетта 2021 година покажа дека околу 60% од банкарските групи имаат намера да одржуваат операции во регионот, додека 30% имаат намера селективно да ги прошират работењето. Ова е попозитивна слика отколку во претходните истражувања.

Повеќе од 80% од анкетираните банкарски групи очекуваат дека нивната профитабилност во регионот ќе биде еднаква или поголема од вкупната профитабилност на нивната група во следните шест месеци.

“По големиот негативен шок на Ковид-19, изложеноста на банките кон нето рамнотежата во регионот започна да се шири во последните шест месеци“, се вели во извештајот. Истражувањето покажа дека бројот на банки кои пријавиле намалување на изложеноста на регионот е помал од оние што пријавиле зголемување на изложеноста.

“Нашето најново истражување покажа дека одговорите на политиките на шокот од Ковид-19 се клучни во ограничувањето на наглите и негативни ефекти врз банкарскиот сектор во Централна, Источна и Југоисточна Европа во 2020 година и почетокот на 2021 година“, рече заменик-претседател на ЕИБ за економски студии, Рикардо Мурињо Феликс, пренесува Индикатор.

Само неколку банкарски групи сигнализираа пад, и тоа само во однос на финансирање во рамки на групата. Во меѓувреме, банкарските групи очекуваат зголемување на прекуграничната изложеност.

Сепак, постојат различни ставови меѓу земјите во регионот, со тоа што банките ги издвојуваат Босна и Херцеговина и Косово како знаци на зголемување на понискиот пазарен потенцијал, додека другите земји гледаат среден до разумен потенцијал на пазарот.

Меѓутоа во извештајот се додава: – Пред пандемијата Ковид-19, изложеноста варираше, што одразуваше зголемен степен на глобална несигурност и нестабилност. Ова бара претпазлив пристап при толкување на тековните резултати.

Фото: Pixabay