Народната банка на Србија паузира, референтната каматна стапка остана непроменета

11

Извршниот одбор на Народната банка на Србија на денешната седница одлучи да ја задржи референтната каматна стапка на ниво од шест отсто. Каматните стапки на депозитите (4,75 отсто) и на кредитните средства (7,25 отсто) се задржани на непроменети нивоа.

По заострувањето на монетарните услови што ги спроведува Народната банка на Србија од октомври 2021 година (прво со зголемување на просечната пондерирана стапка на аукциите за обратно репо, а потоа со зголемување на референтната каматна стапка – континуирано од април 2022 година за вкупно 500 базични поени) , Извршниот одбор смета дека треба да се разгледаат целосните ефекти од претходно спроведените парични мерки.