НБ: Годишен раст од 1,7% на вкупните депозити и од 9,7% на вкупната кредитна поддршка

9

На годишна основа, вкупните депозити бележат раст од 1,7%, кој во целост произлегува од повисоките депозити на секторот домаќинства.

На годишна основа, вкупните кредити се зголемени за 9,7% поради повисокото кредитирање кај двата сектора, коешто е поизразено кај корпоративниот сектор.

Најновото соопштение за монетарните движења е достапно на следната врска:

https://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9CD/2022/Soopstenie_za_pecat_monetarni_dvizenja_2022_avgust_mk.pdf