Невработеноста во четвртиот квартал лани 14 отсто

16

Според податоците на Државниот завод за статистика, во IV тримесечје од 2022 година, активното население во Република Северна Македонија изнесува 802 280 лица, од кои вработени се 690 053, а 112 227 лица се невработени.

Стапката на активност во овој период е 54.9, стапката на вработеност 47.2, додека стапката на невработеност изнесува 14.0.