НЛБ Банка АД Скопје ги зголемува каматните стапки на кредитните картички

33

NLB

НЛБ Банка АД Скопје ги зголеми каматните стапки за кредитните картички Visa Classic, MasterCard® Standard и MasterCard® Light, како и каматната стапка за дозволено пречекорување на трансакциска сметка за физички лица, од 11,25% на 12%, кои важат од 15.08.2016 година за сите нови и постојни клиенти, стои во соопштението на Банката.