Од петок до веб сервисот за курсна листа ќе се пристапува исклучиво преку https

63

Oд Народна банка информираат дека од петок, 23 април 2021 година, до веб сервисот за курсна листа ќе се пристапува исклучиво преку https (со користење на протокол TLS 1.2 или понов).

Истиот ќе биде достапен на следниот URL: https://www.nbrm.mk/klservice/kurs.asmx

Фото: Pexels