Опаѓа бројот на основци и средношколци во земјава

19

Според податоците на Државниот завод за статистика, на крајот на учебната 2018/2019 година, бројот на учениците во редовните основни училишта изнесува 186.679, што претставува намалување за 1% во однос на претходната учебна година.

Во редовните средни училишта, бројот на учениците на крајот на учебната 2018/2019 година изнесува 70.025, што претставува намалување за 1,2% во однос на претходната учебна година.

Фото: Pexels