Почнува тргување со државни обврзници вредни 1,1 милијарда денари

10

По поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 12.03.2020 година, на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација и ќе започне тргувањето со државни обврзници со вкупна номинална вредност од 1.100.000.000 денари, информираат од Македонска берза.

Обврзниците се издадени во денари, со годишна исплата на камата, додека главнината се исплаќа на денот на достасувањето.

Фото: Pexels