Подарок-картичката од Ист Гејт Мол и Комерцијална банка е во продажба

16

Ист Гејт Мол и Комерцијална Банка известуваат дека „Ист Гејт подароккартичката“
е во продажба и доаѓа токму во пресрет на најубавите празници во годината.

„Ист Гејт подароккартичката“
е достапна во вредност од 1.000, 2.000, 3.000, 4.000
и 5.000 денари
, со цел да биде вредна за дарување во секоја прилика и со
најразличен повод
, и може да се набави во сите експозитури на Комерцијална
банка.

Подарок картичката е прифатена од бројни продавници во Ист Гејт Мол,
односно
најпознатите брендови од светот на модата, козметиката, технологијата и
спорт
от. Може да се користи во период од шест месеци од денот на нејзиното
купување и да се троши повеќекратно во тој временски период, на различни

продажни места. Сите детали за картичк
ата и листата на продажни места каде што
може да се корист
и се достапни на следниот линк: https://eastgatemall.mk/east-
gate-podarok-karticka/
и https://kb.mk/gift-egm.nspx.
„Ист Гејт подароккартичката“
е наменета за физички лица, како и за правни
субјекти
кои сакаат да подарат вредност за вработените во компанијата. Таа
претставува
модерно и елегантно решение кога го барате најсоодветниот подарок
за да изразите љубов, внимание
, радост, почит или задоволство