Почетна Здравје

Здравје

Работењето онлајн стана норма во многу индустрии, и честопати ги замаглува границите помеѓу домот и работата, додаде тој.
Олеснување на болката со употреба на орални аналгетици или креми за локално ослободување од болка исто така може да се користи за подобро справување со симптомите.
Вреди да се напомене дека предоперативното испитување е од големо значење, кое обично вклучува проценка на функцијата на бубрезите, крвни тестови, урографија, ултразвук, колоноскопија, иригографија.
Болеста може да се јави во било кое животно доба, но најчесто по адолесцентниот период.
За жал не постои лек за оваа болест. Кортикостероидната, цитостатската и биолошката терапија имаат за цел да ја стават болеста во ремисија (мирување).
Февруари месецот на ретките болести ги одбројува своите последни денови од националната кампања Ги запознаваме ретките болсти 2021 исполнет со многу позитивна енергија пренесена од страна на граѓаните, институциите...
Клиничката презентација на Помпеовата болест може да се опише како спектар на заболувања кој се движи од брзо прогресирачка инфантилна форма до побавно прогресирачка доцна форма.
Пит-Хопкинс синдромот е заболување кое се карактеризира со интелектуална попреченост, проблеми со дишењето, повторувачки епилептични напади и посебни карактеристични црти на лицето.
Распространетоста и годишната застапеност на НАМ не се познати, но нарушувањето е многу ретко. Досега се пријавени околу 300 случаи.
АЛСП претставува ретка невролошка состојба, автозомно доминантна болест која се карактеризира со зрела леукодистрофија (група на ретки, прогресивни, метаболички, генетски заболувања кои влијаат на мозокот, 'рбетниот мозок, а често и на периферните нерви) која најчесто доведува до смрт за oколу 5-7 години.
За Штург-Вебер синдромот нема лек, па затоа и третманот е само симптоматски.
Вкупните тековни трошоци за здравството во Република Северна Македонија во 2018 година изнесуваат 43.319.000.000 денари и бележат пораст од 6,3% (40.758.000.000 денари) во однос на 2017 година.
Некои лица со CMT се одлучуваат на ортопедска операција за лекување на сериозните деформитети.
Доколку работите од дома и чувствувате болка во нозете и се убедувате самите дека само си замислувате, имајте на ум дека не сте сами во ова.
Хистиоцитозата на Лангерхансови клетки е нарушување при кое во телото се акумулират повеќе клетки на имунолошкиот систем наречени клетки Лангерханс.
Вродениот хипотироидизам е состојба која се карактеризира со недостаток на тироидни хормони при раѓање.
Пјер-Робен синдромот како ретка болест претставува вродена аномалија на лицето и дишните патишта која се јавува кај околу едно од 10.000 новороденчиња.
Клоаката е структура од која, за време на ембрионалниот развој, се развиваат органите на уринарниот и репродуктивниот систем
Во среда ќе почне имунизацијата во Модуларната клиника во Клиничкиот центар, а првата група како што е познато ќе бидат здравствените работници.
Конечната дијагноза на синдромот на Пендред се поставува само со генетско тестирање.
Кога детето ќе достигне зрелост, може да се прилагоди фреквенцијата на следење на болеста и контролите. Возрасните со благи симптоми нема да имаат потреба од чести контроли.
Постојат два модалитети на третман. Комплетната хируршка ресекција на тумори со радикален пристап, обично резултира со значителни функционални дефицити, така што се препорачува конзервативен пристап во однос на делумна ресекција со помош на терапија со зрачење.
Болеста се јавува почесто кај мажите, во почетокот во детството или раната адолесценција. Развојот на болеста зависи директно од обемот на оштетување на каналите во црниот дроб.