Просечната нето плата во септември беше 27.405 денари

22

Просечната месечна исплатена нето плата по вработен, во септември оваа година, изнесува 27.405 денари, додека во бруто износ е 40.913 денари, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Просечната месечна исплатена нето плата по вработен во септември оваа година, во однос на истиот период лани, е зголемена за 7,7%.

Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во секторите: Уметност, забава и рекреација (10,6%), Преработувачка индустрија (10,2%) и Дејности на здравствена и социјална заштита (10%).

Намалување на просечната месечна исплатена нето плата по вработен, во однос на претходниот месец, е забележано во секторите: Земјоделство, шумарство и рибарство (7,1%), Уметност, забава и рекреација (6,4%) и Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли (3,2%).

Фото: Freepik