Релација

5

communicationФото: Pexels

Темата на овој неделен совет е инспирирана од разговорот што го имав со еден пријател, кој вели дека најголем предизвик во неговото работење е како да се најде на иста релација (или подобро да се разбере) со клиентите. Пред да видиме што може да се направи со цел да се подобри релацијата со нашиот партнер, клиент, соработник, да разгледаме прво нешто за природата на релациите.

Во природата на човекот е да остварува и гради релации со другите луѓе. Тоа претставува еден од фундаменталните фактори, покрај физиолошките потреби, за опстојувањето на човекот. Градиме пријателски релации, фамилијарни, професионални, итн. Целиот наш свет и живот се засноваат на остварување на добри, здрави и цврсти релации со другите околу нас.

Но, интересно е ако погледнеме наоколу ќе видиме многу разнишани и “пукнати” релации. Најчестата причина зошто не функционираат огромен број на работи, е токму тоа – уништени меѓучовечки релации. Маж-жена, брат-сестра, татко-син, клиент-соработник, колега-колега, менаџер-вработен, комшија-комшија, членови на клуб итн. Секој се жали од секого. Никој не е разбран. Сите се скарани меѓу себе и на сите нешто другите им се криви.

Значи, ако ја видиме реалноста, таа не е баш во релација со нашата природа. Туку целосно спротивна на неа.

Секако дека има многу фактори што влијаат на подобрување на релацијата помеѓу луѓето, но тука ќе наведам неколку што сметам дека може да помогнат со цел остварување на подобри релации со другите, посебно со соработниците и клиентите.

Индивидуализација vs Социјализација – Ако нашата природа е да се социјализираме и поврзуваме, тогаш треба да размислуваме во множина, не еднина. Од друга страна, пак, свесни сме дека светот се повеќе се индивидуализира. Се дава фокус на индивидуата, на нејзините лични интереси и потреби, не на интересот на повеќето. Ова е многу важно да се разбере, за понатаму било што да се направи. Инаку, секој ќе си тера по свое (и за себе)!

Емпатија – Со цел да ги подобриме односите со другите, треба да бидеме емпатични и да се потрудиме да ја разбереме и нивната страна, чувства, мисли. Не мора да се согласиме со нив, но едноставно да се обидеме да гледаме на работите и од друга перспектива со цел да знаеме подобро да се поставиме.

Јасно дефинирање на очекувањата – “Брат, направи го да биде најјако!”, така понекогаш клиентот му дава “бриф” (инструкции) на својот изведувач. Е, сега, моето “јако“ и твоето “јако“ може да бидат многу различно сфатени. Затоа, секогаш да се трудиме што подобро да ги дефинираме очекувањата, пред да почнеме било каква соработка.

Прашања – Поставувајте повеќе прашања за да дознаете повеќе информации од клиентот, да го запознаете подобро и адекватно да одговорите на неговите барања.

Оска на моќ – За жал, во денешно време, во ера на суров капитализам, се мисли дека тој што ги има парите ја има оската на моќ. Секогаш оние што плаќаат, ќе мислат дека се поважни. Тоа е тешко да се смени. Но, она што може да го направиме е да ги изложиме нашите аргументи (знаење), и на тој начин да го воспоставиме балансот и потврдиме нашиот кредибилитет.

Попуштете – Не мора секогаш да испадне по наше. Понекогаш треба да попуштиме и да имаме трпение со нашите соработници и клиенти.

Кинезите имаат еден израз гуанши што го користат во своето секојдневие, во професионалниот и приватниот живот. Тој ја означува релацијата што една индивидуа ја негува со друга индивидуа. Тие нема да отпочнат бизнис со вас ако мислат дека нема гуанши (ако мислат дека не сте човек од доверба). Уште многу одамна, во отсуство на суд за делење правда, кинезите го измислиле овој концепт што може да ти го оцрни образот во општеството и да бидеш “отсечен“ од другите, доколку ја изневерите довербата кон некого.

Се надевам дека ќе успееме да ја подобриме релацијата со нашите соработници и клиенти и ќе воспоставиме посилен гуанши.

Со успех во промените!