Студија на Microsoft: Оние кои работат од дома “им подаруваат“ просечно четири часа неделно на работодавачите

58

Пандемијата на коронавирус минатата година принуди голем број работодавачи брзо да ги префрлат своите вработени на работа со полно работно време од дома.

Microsoft, исто така, ја виде оваа тектонска промена во работната средина како можност да истражи како тоа влијаело врз луѓето, нивната работа и соработка во тимовите.

Првата студија, базирана на податоци за работата на нивните вработени од дома, покажа дека луѓето од дома работат подолго отколку што би работеле додека се на работа, работат со различно темпо и на крајот „им подаруваат“ просечно четири часа неделно на работодавачите.

Втората студија, базирана на податоци од 61.182 вработени во Microsoft во САД, ја разгледа динамиката на работа и комуникација во услови на работа од дома. Компанијата ги анализираше податоците на своите вработени, како што се е -пошта, календари, пораки, видео и аудио повици и работно време, во текот на првите шест месеци од минатата година.

Податоците покажаа дека соработката меѓу вработените станала постатична, а тие – поизолирани. Луѓето помалку комуницирале со оние надвор од нивните организациски единици, а уделот на синхронизирана комуникација во реално време (како состаноци, повици) опадна. Заменето е со поголем дел од асинхроната комуникација, како што е е -пошта. Следствено, ова доведе до помала размена на информации меѓу вработените, а исто така влијаеше врз продуктивноста и иновативноста на работниците.

Вработените во Microsoft, додека работат од дома со полно работно време, помалку комуницираат со колегите од другите тимови, што исто така значи дека тие се со помала веројатност да откријат нови информации. Неформалните групи беа потешко да се создадат и одржат, а времето поминато во работа со колегите се намали за околу 25%.

Она што Microsoft го научи како лекција од овој природен експеримент е потребата од проактивно воведување мерки за да им се помогне на работниците да ги споделат информациите меѓу тимовите, така што продуктивноста и иновативноста нема да бидат нарушени со работа од дома – особено затоа што тие предвидуваат дека работата на далечина и хибридната работа ќе останат присутни дури и откако ќе помине пандемијата.