Вака работат фирмите отпорни на криза – пет потези за успешен бизнис во тешки времиња

127

Уште на почетокот на пандемијата се виде дека добро ќе поминат и преживеат оние фирми кои се прилагодиле на новонастанатите околности и даваат брзи одговори на ситуацијата со затворање и забавување на економијата.

Денес, кога ќе погледнете некои од првите удари, кога компаниите веќе во голема мера се преориентираа и прилагодија, лесно е да се издвојат клучните чекори што менаџерите мораа да ги направат за да го спасат својот бизнис. Хрватскиот бизнисмен Емил Тедески испрати јасна порака која покажува дека клучот се четири насоки на дејствување.

Како што рече, силата на брендовите, способноста и посветеноста на работниците, стабилната финансиска позиција и рекордно ниската задолженост овозможија  неговата компанија да продолжи напред.

Силен бренд

Во предизвикувачки времиња, силните пораки секогаш ќе ви се најдат. Секоја компанија има потреба, особено во тешки времиња, интегриран пристап кон комуникациите со различни целни групи и на различни пазари. Бизнисите, велат аналитичарите, мора да направат напори да ги задржат клиентите ангажирани. Планирање на акции, попусти и специјални понуди секогаш ќе помогнат, како што велат, да се поттикне купувањето.

Во чекор со промените

Според Светскиот економски форум, Ковид-19 е катализатор на промените и тоа е промената за која жедни се работниците. 

Одговорот на организациите на пандемијата роди невидена меѓуиндустриска соработка. Од друга страна, дигиталните вештини, дизајнерското размислување, претприемништвото и иновациите ќе бидат клучни вештини по пандемијата.

Квалификувани работници

Факт е дека кога побарувачката ќе престане и производството ќе запре, а потоа потребата за луѓе ќе престане. Во оваа ситуација, сопствениците на компании се обидуваат да задржат квалификувани работници на различни начини.

Стабилна финансиска ситуација

Водење на бизнис е ризичен потфат. Режиските трошоци како кирија, плати и други  трошоци оставаат малку ликвидни пари на сопствениците, особено во малите бизниси. Кога на ова ќе се додаде и недостатокот на приходи, тежината само расте. За да се одговори на овој предизвик, сопствениците на компании, особено малите, треба да вложат напори да обезбедат тековна ликвидност и компаниите да останат солвентни.
Ниска задолженост
Кредитите може да создадат само дополнителен притисок на сопствениците. Помалата задолженост во овие времиња може да ја одржи фирмата.
Фото: Freepik