Canon: Седум милијарди различни погледи на светот

4

canon

Во најновата реклама на Canon се прикажани најважните моменти во животот како рефлексија во очите на луѓето. Ова емотивно видео е дело на австалиската агенција Leo Burnett.