Ѓуро Ѓаковиќ почна да ја презема Ингра

37

Ѓуро Ѓаковиќ Холдинг ја почна долгонајавуваната операција преземање на Ингра. Само пред неколку дена било донесено решение со кое на хрватско – бродската компанија и се одобрува објавување на доброволна понуда за преземање на Ингра. За секоја од нејзините  13.545.200 обични акции ќе биде понудена цена од 6 куни. Станува збор за цена нешто повисока од онаа на Берзата, а пресметана е врз основа на тримечен просек. Понудата е условена со тоа што купувачот на компанијата треба да откупи 95% од акциите на компанијата.