Драстичен пад на дознаките од странство оваа година

26

Дознаките што луѓето кои работат во странство ги праќаат во матичната земја, според проценките на Светска банка, ќе го доживеат историски најголемиот пад на глобално ниво.

Светска банка наведува дека дознаките оваа година ќе се намалат за 142 милијарди долари, најмногу поради пандемијата предизвикана од коронавирусот.

“Дознаките се значаен извор на приходите во земјите во развој. Моменталната ситуација сериозно ќе влијае на можноста да испраќаат пари дома, поради што важно е да се скрати времето за закрепнување на развиените економии“, смета Дејвис Малпас, претседател на Светска банка.

Проекциите покажуваат дека вредноста на дознаките ќе се намали за скоро 20%, што е околу четири пати поголем пад во земјите со ниски и средни примања забележан во 2009-та година.

Се претпоставува дека околу 270 милиони луѓе работат надвор од своите држави и финансиски ги помагаат своите семејства во родната земја.

Фото: Pixabay