ЕК почнува конечна пресметка со дивите изнајмувачи на станови

124

Европската комисија (ЕК) покрена иницијатива насочена кон намалување на случаите на нелегално изнајмување и подобра контрола на изнајмувачите на платформите за изнајмување преку Интернет.
Имено, оваа недела ЕК усвои предлог за регулатива за зголемување на транспарентноста во делот на краткорочно изнајмување сместувачки капацитети, односно изнајмување сместување на туристи и помош на јавните органи за обезбедување рамномерен развој на оваа активност како дел на секторот за одржлив туризам.

Ова европско тело почна подобро да го регулира краткорочното изнајмување на сместувачки капацитети, со оглед на тоа што многу брзо се развива на територијата на Европската унија, а тоа е многу поттикнато од развојот на интернет платформите, пишува Нови лист.

Сместувачките единици за краткорочно изнајмување сочинуваат дури четвртина од вкупното туристичко сместување во ЕУ и нивниот број значително се зголемува низ Унијата.

Овој тренд беше потврден за време на кризата со корона, а бројот на краткорочни резервации за сместување во текот на летото 2020 и 2021 година беше над нивото од 2018 година.

Дополнително, бројот на резервации во првата половина од 2022 година е зголемен за дури 138 отсто во однос на истиот период во 2021 година.

Сместувањето за краткорочно изнајмување стана суштинско за туристичкиот екосистем на ЕУ, вклучувајќи ги гостите и изнајмувачите, и за многу заедници. Меѓутоа, освен што создава нови можности, носи и бројни нови предизвици.

Објаснувајќи го проблемот, ЕК наведе дека изнајмувањето им користи и на изнајмувачите и на туристите, но може да предизвика загриженост во одредени локални заедници кои се соочуваат со недостиг од прифатливи станови. А новите правила треба да го подобрат собирањето и размената на податоци од изнајмувачите и интернет платформите.

Така, новите предложени правила одат кон зголемување на транспарентноста во однос на идентификацијата и активностите на изнајмувачите и во однос на правилата што тие мора да ги следат и ќе ја олеснат регистрацијата на закупувачите.

Тие, исто така, ќе ја решат сегашната фрагментација на начинот на кој интернет платформите разменуваат податоци и, на крајот, ќе се обидат да помогнат да се спречат нелегалните понуди на сместувачки единици.

Како што е познато, незаконското издавање често се врши со рекламирање на сместувањето преку интернет платформи во други земји, каде што клучевите од станот им се предаваат на гостите. Така, ЕК предлага неколку правила во новата рамка.

Системите за регистрирање на закупувачите и нивните имоти за краткорочно изнајмување ќе треба да бидат целосно достапни на Интернет и прифатливи за корисниците, а при пополнување на регистрацијата, закупувачите треба да добијат единствен регистарски број.

Онлајн платформите ќе треба да им олеснат на изнајмувачите да ги прикажуваат регистарските броеви на нивните платформи, но и по случаен избор да проверат дали изнајмувачите се регистрирани и да прикажуваат точни броеви.

Јавните власти ќе можат да ги суспендираат регистарските броеви и да бараат платформите да ги бришат од списокот закупувачите што не ги исполнуваат условите.

Со цел да се направи системот поефективен, исто така се предлага да се поедностави размената на податоци помеѓу онлајн платформите и јавните тела, така што онлајн платформите ќе мора автоматски да споделуваат податоци за бројот на ноќевања и бројот на гости со јавните тела еднаш еден месец. За мали платформи и микроплатформи, обезбедени се поедноставни опции за известување.

Извршниот потпретседател на Комисијата, Маргрете Вестагер, одговорна за Европа подготвена за дигиталната ера, коментирајќи го овој предлог, рече дека секторот за краткорочно изнајмување сместувачки капацитети не се развива доволно транспарентно.

„Со овој предлог им олеснуваме на закупувачите и платформите, големи или мали, да придонесат за поголема транспарентност во секторот. Тие секторски правила ќе ги дополнат општите правила од Законот за дигитални услуги, кои одредуваат збир на обврски и барања во однос на одговорноста за платформите кои работат во ЕУ“, рече Вестагер.

Тиери Бретон, комесар за внатрешен пазар на ЕК, истакна дека во иднина, преку новиот систем, локалните јавни тела треба да ги имаат податоците што им се потребни за поддршка на одржливото изнајмување, но и борба против нелегалните понуди на сместувачки единици.

Европскиот парламент и Советот ќе разговараат за овој предлог на Комисијата за тоа како поефикасно да се регулираат краткорочните изнајмувања. Доколку предлогот биде прифатен, по неговото стапување во сила земјите-членки ќе имаат рок од две години да ги воспостават потребните механизми за размена на податоци, пишува Нови лист.