ЕЦБ започнa со откуп на обврзници од 60 милијарди евра месечно

5

ecb

Европската централна банка денеска ја започнува долгорочната програма за стимулирање на европската економија, пишува Еурактив.

Програмата опфаќа откуп на државни и корпоративни обврзници на земјите членки на Европската унија во висина од 60 милијарди евра месечно. Главната цел е зајакнување на побарувачката во евро зоната, запирање на дефлаторните и рецесиони тенденции, а се очекува крајниот ефект да биде излез на евро зоната од криза.

Откупот на обврзници во ЕУ би требало да трае до септември 2016 година, а во тој период ЕЦБ во евро зоната ќе вбризга околу 1.140 милијарди евра.