Евростат: Европејците купуваа помалку во април

11

Трговијата на мало во ЕУ и еврозоната падна во април за прв пат од крајот на минатата година, како одраз на падот на куповната моќ на граѓаните во услови на раст на цените на енергијата, се вели во извештајот на Евростат. Сезонски приспособените продажби на мало во ЕУ и во еврозоната паднаа за 1,3 отсто во април во споредба со март, кога, според ревидираните податоци на Евростат, пораснаа за 0,6 отсто и 0,3 отсто, соодветно.

Продажбата на храна, пијалаци и тутун паднала најмногу во двете области, за 2,3 отсто во ЕУ и за 2,6 отсто во еврозоната. Паднала и продажбата на широк спектар на непрехранбени производи, за 0,9 отсто во ЕУ и за 0,7 отсто во еврозоната. И во ЕУ и во еврозоната, прометот на бензинските пумпи најмногу бележи раст од 1,4, односно 1,9 отсто.

Најголем пад во Словенија

Од земјите членки чии податоци располагаше Еуростат, продажбата во Словенија паднала најмногу на месечно ниво во април, за 7,7 отсто. По нив следат Германија и Летонија со пад на прометот од 5,4 односно 3,9 отсто. Во Хрватска прометот во малопродажбата е намален за 0,5 отсто во април во однос на март, кога е зголемен за 1,8 отсто.

Ист процентуален пад на прометот е забележан и во Финска, а блиску е Кипар со пад на прометот од 0,4 отсто. Најголем раст на прометот во април е забележан во Шпанија, од 5,3 отсто. По него следи Луксембург со раст од 3,7 отсто на продажбата на мало. Евростат немаше податоци за Чешка, Грција и Италија.

Намалена продажба на храна

На годишна основа, календарски приспособената продажба на мало во ЕУ порасна за пет отсто во април и 3,9 отсто во еврозоната, пресмета Еуростат. Ревидираните податоци за март покажуваат раст на прометот од 2,8 отсто во ЕУ и раст од 1,6 отсто во еврозоната. Продажбата на гориво најмногу порасна во април во двете области, за 14,6 отсто.

Продажбата на широк спектар на непрехранбени производи порасна за 9,6 отсто во ЕУ и за 8,9 отсто во еврозоната. Пад на прометот е забележан само во категоријата прехранбени производи и тоа за 2,8 отсто во ЕУ и четири отсто во еврозоната.