четврток, 6 мај, 2021

Осигурување

Во развиените земји веќе се појавуваат и дигитални осигурителни компании кои имаат пет до шест вработени и немаат физички простор.
Заедно со Законот за усогласување на здравствената заштита и образованието од амандманот од 2010 година е еден од најважните реформи.