Осигурување

Пукање на екранот на мобилниот телефон е најголемиот страв на сите сопственици на скапи телефони, а вториот страв се длабоките гребнатини.
За осигурувањето на нејзиниот најголем “адут“, во случај на незгода, Џенифер Лопез ќе добие неверојатни 300 милиони долари.
При прекин на работен однос имате право на паричен надоместок. Право за паричен надоместок има невработено лице што било во работен однос најмалку девет месеци непрекинато, односно 12 месеци со прекин во последните 18 месеци, пред престанокот на работниот однос. Барање за паричен надоместок Барањето се поднесува во Центарот за вработување...
Заклучно со вториот квартал на 2019 година покажуваат дека на пазарот на осигурување активно работат 16 друштва за осигурување, од кои 11 друштва вршат работи на неживотно осигурување, додека пет осигурување на живот.
На почетокот на декември по петти пат пат ќе се одржи FinTech Connect, саем  посветен на fintech индустријата.
Осигурувањето на туристите од нереди е вообичаено во Тајланд.
Со активирање на овој продукт се овозможува поголема сигурност и обезбедување на семејствата од наследени долгови во иднина.
Таа во својот краток животен век беше спој на убавина, елеганција, харизма и хуманост.
Агентот за осигурување е врска помеѓу друштвото за осигурување и клиентот, тој врши продажба на производите и ја врши целокупната комуникација со клиентот во моментот кога ќе настане штета
Девојката намерно си ја отсекла раката со намера да се прикаже како несреќа, при сечење дрва.
Животот е полн со пресврти, подеми, падови и многу изненадувања. Колку и да се трудиме, не можеме да бидеме целосно спремни за секој предизвик со којшто се соочуваме. Одредени ситуации нè поттикнуваат повторно да размислиме за некои одлуки што внимателно сме ги донеле во минатото. Една таква одлука е одлуката...
Софистицираните техники коишто се користат за легализација на “валканите“ пари за да се финансира тероризмот уште повеќе ги усложнуваат овие прашања.
Оваа гранка располага со повеќе од 190.700 хектари земјиште и има регистрирано над 70.000 земјоделци.
Осигурувањето на имотот на правни лица опфаќа неколку различни видови на осигурување на малите и средни компании, како и останатите правни лица.
Осигурувањето на домот неопходна инвестиција за мирен сон Инвестирањето во домот е важен чекор, којшто подразбира постојана посветеност и секако одговорност. Сепак, инвестирањето не застанува во моментот кога ги имаме клучевите во рака. Инвестираме и понатаму, затоа што сакаме да обезбедиме спокој и сигурност во домот. Најпобаруваната форма на осигурување...
Пазарот на осигурување од сајбер напади е една од најжешките и една од најкоментираните теми во изминатите неколку години. Кога се говори за овој вид осигурување, мора да се напомене дека јавноста е веќе освестена во врска со ова поле.  Тоа говори дека јавноста знае што да се изгубат...
Ова осигурување е наменето за домашни животни (коњи, говеда, свињи, овци, кози, пердувести животни), домашни миленици (кучиња), пчели, риби и егзотични животни.
Пазарот на осигурување од сајбер напади е една од најжешките и една од најкоментираните теми во изминатите неколку години. Кога се говори за овој вид осигурување, мора да се напомене дека јавноста е веќе освестена. Односно, знае што значи да се изгубат најдрагоцените информации, кои биле долго време чувани....
Во развиените земји веќе се појавуваат и дигитални осигурителни компании кои имаат пет до шест вработени и немаат физички простор.
Заедно со Законот за усогласување на здравствената заштита и образованието од амандманот од 2010 година е еден од најважните реформи.