Кои се највредни еспорт компании во светот?

51

Еспорт претставува термин што подразбира организирано, натпреварувачко играње на видео игри на професионално ниво. Овој вид натпревари се играат за плата или одреден фонд на награди пред публика или преку интернет пренос, а се организираат според одредени правила во спонзорирани лиги или турнири.

Магазинот Forbes направи листа на највредните компании што се занимаваат со овој вид на “спорт“. Ги одвојуваме петте највредни:

Cloud9 – вредност од 400 милиони долари

Team SoloMid – исто така вредност од 400 милиони долари

Team Liquid – вредност од 320 милиони долари

FaZe Clan – вредност од 240 милиони долари

Immortals gaming club – вредност од 210 милиони долари

Фото: Pixabay