Над 40% од отпадната пластиката во ЕУ се рециклира

5

Во рамки на Европската унија, се проценува дека 41,5% од пластичниот отпад бил рециклиран во 2018 година.

Според Eurostat, највисока стапка на рециклирање има Литванија (69,3%), по што следат: Словенија (60,4%), Бугарија (59,2%), Чешка(57%), Кипар (54,3%), Словачка (51,4%) и Шпанија (50,7%).

Од друга страна, најмалку рециклираат: Малта (19,2% во 2017 година), Франција (26,9%), Унгарија (30%), Ирска (31%), Финска (31,1%), Данска (31,5%), Австрија (31,9%) и Луксембург (32,3%).

Фото: Freepik