Најголеми извозници на тоалетна хартија во светот

95

Извозот на тоалетна хартија во 2019 година, на глобално ниво достигна вредност од 4,5 милијарди долари, што претставува зголемување од 5,4% во однос на 2018 година.

Светски лидер по извоз на тоалетна хартија беше Кина со 23,5% удел ов вкупниот извоз и инкасирани 1,1 милијарда долари. Меѓу петте најголеми извозници на тоалет во светот, лани беа и: Германија (373,3 милиони долари), Франција (201,8 милиони долари), Шведска (201,6 милиони долари) и Канада (191,3 милиони долари).

Од земјите во регионот, меѓу 25-те најголеми извозници според World’s top exports, се најдоа: Словенија (55,6 милиони долари) и Србија (39,1 милион долари).

Фото: Freepik