Нови работни простории

2

Мислам дека кога колегите ќе го видат насловот, ќе ме умрат од зафркавање, но навистина, последниве неколку месеци сум толку многу ангажиран околу наоѓање нови работни простории, така што не можев да спијам.

Или моите барања се преголеми или навистина она што се нуди на пазарот не е тоа што ми треба. Најдовме многу,  но од сè што видовме не беше според нашите барања и така не можеме да најдеме нешто соодветно.

Во фирмата, вработените се шегуваат и прашуваат: – што е тоа што е соодветно?! Но,при барањето простор  потребно е да се задоволат неколку потреби и причини:

  • Иднината – новите канцеларии треба да ги задоволат потребите на идниот развој или пад на вашиот бизнис. Нормална е доколку планирате развој на фирмата да имате потреба од поголеми канцеларии, но за жал и обратно.
  • Распоред – моменталниот распоред на поставеност на собите, во кои се сместени вработените, не одговара на моменталниот органиграм што го имате, а со правилна поставеност, ќе ја зголемите ефикасноста во работата кај колегите.
  • Цена – со тек на време, цените на просториите за изнајмување се намалуваат во однос на квадратурата која се нуди. Не е на одмет од време на време да видите како стојат цените, ќе се изненадите.
  • Пристапност – новите простории треба да бидат попристапни од претходните, како за вашите вработени, така и за потенцијалните клиенти. Да имаат во близина место за паркирање на превозните средства или станица за јавен превоз.
  • Светло – сите знаеме дека природното светло е најдобро за осветлување на работните простории, па соодветно на тоа и новите работните простории треба да бидат со подобро и поголемо природно осветлување.
  • Технологии – во време на Интернет и постојана зависност од Интернетот, во новите простории не смеете ни да помислите да не бидат без добра техничка инфраструктура.
  • Амбиент – дали е лесно да се загрее или да се олади, е доста важно. Дали е на градско парно или има сопствено греење или,пак нешто друго. Ако е со сопствено греење, цените за струја ќе бидат високи во зимскиот период, што треба да се планира во финансиската конструкции, но затоа немате никакви плаќања во текот на летниот период.
  • Старост на просториите – сигурен сум дека не сакате од старо да се вселите пак во старо… нешто што минимум треба да го барате е подобро од она во што сте сега, секако, доколку можете да си допуштите.
  • Газдите – ќе се зачудите, но каков газда имате сега и што е она што очекувате од новите газди е доста важно за иднината на вашата компанија. Сè е убаво со сопствениците на просториите додека трае преговарањето, но во самиот момент кога ќе се вселите, го осознавате нивното вистинско лице.

И кога на сите овие работи, кои јас ги барам од новите канцеларии, ќе дадете малку повеќе значење, ќе видите колку е тешко да се најде нешто соодветно кое ќе задоволи барем еден дел од нив. На сето ова после доаѓаат и опремата која ќе треба да ја вметнете внатре. Е, тоа е друга тема.

Со успех за мене во барањето на нови простории, а на вас, во промените.