Оби Роби и малите штедачи – нов концепт за детско штедење од Охридска банка

6

Охридска банка Сосиете Женерал презентира еден нов, поинаков концепт за детско штедење наречен Оби Роби и малите штедачи.

Преку едукативни материјали, сликовници, боенки и детски совети, роботот Оби Роби  им ја претставува важноста на штедењето на децата, и ги воведува во иднината на детското штедење.

Минимален износ за отворање на депозит e 3.000 денари, 50 евра или 50 долари, а каматните стапки се фиксни за целиот период на траење на Договорот за депозит.

Повеќе информации на следниов линк.