Потрошувачка по енергенти во јули

4

Вкупната потрошувачка по видови енергенти во јули оваа година изнесува: 552.516 МWh електрична енергија, 36.567 мил. нм3 природен гас, 435.021 тони јаглен и 105.420 тони нафтени продукти, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Бруто – домашното производство на електрична енергија учествува со 95,1% во бруто – домашната потрошувачка на електрична енергија, додека 93,7% од вкупната потрошувачка на јаглен се употребени за производство на електрична енергија.

Фото: Pixabay