Пуштени во оптек кованите пари Александар, Ана, Димитар и Елена од серијата Ден на Ангел

2

Народната банка на Република Македонија ги издаде и пушти во оптек кованите пари за колекционерски цели Александар, Ана, Димитар и Елена од серијата Ден на Ангел.

aleksandar nbrm

На аверсот на кованата пара Александар е претставен ангел наведнат над дете во моментот на крштевањето. Претставени се обоени, златни ѕвезди околу ангелот и три свеќи околу детето. Во средишниот дел од аверсот на монетата е прикажан грбот на Република Македонија. На десната страна, по должината на периметарот, се прикажани натписите: Република Македонија и 100 денари на македонски јазик, како и годината на издавање 2015.

На реверсот, во средината на кованата пара е прикажан ликот на свети Александар Невски, кнез на Новгород, велики кнез на Киев и велики кнез на Владимир, еден од најголемите руски херои во историјата, прогласен за светец од страна на Руската православна црква во 1547 година. Во долниот дел на кованата пара е прикажана црквата на свети Александар Невски во Дмитров (Московски регион – Русија). На левата страна се прикажани лисја и плодови од костен – симболот на името Александар. На десната страна е вметнат кристал сваровски кој наликува на александрит – среќниот камен на Александар. Натписи: Александар (на македонски и руски јазик), Ден на Ангел (на македонски јазик) и ознаката Ag 925.

ana nbrm

На аверсот на кованата пара Ана е претставен ангел наведнат над дете во моментот на крштевањето. Претставени се обоени, златни ѕвезди околу ангелот и три свеќи околу детето. Во средишниот дел од аверсот на монетата е прикажан грбот на Република Македонија. На десната страна, по должината на периметарот, се прикажани натписите: Република Македонија и 100 денари на македонски јазик, како и годината на издавање 2015.

На реверсот, во средината на кованата пара е прикажан ликот на света Ана Кашинска, руска кнегиња канонизирана во 1650 година. Во долниот дел на кованата пара е прикажана црквата на старите верници, света Ана Кашинска во Михаиловскаја слобода (Московска област, село Раменски – Русија). На десната страна се прикажани лисја и плодови на оскоруша – симболот на името Ана. На левата страна е вметнат кристал сваровски кој наликува на рубин – среќниот камен на Ана. Натписи: Ана (на македонски и руски јазик), Ден на Ангел (на македонски јазик) и ознаката Ag 925.

dimitar nbrm

Кованата пара Димитар ги има следниве карактеристики: на аверсот е претставен ангел наведнат над дете во моментот на крштевањето. Претставени се обоени, златни ѕвезди околу ангелот и три свеќи околу детето. Во средишниот дел од аверсот на монетата е прикажан грбот на Република Македонија. На десната страна, по должината на периметарот, се прикажани натписите: Република Македонија и 100 денари на македонски јазик, како и годината на издавање 2015.

На реверсот, во средината на кованата пара е прикажан ликот на Димитар Донски, кнез на Москва (од 1359 година) и велики кнез на Владимир (1363-1389 година). Неговиот прекар, Донски (според реката Дон), потекнува од неговата победа против Татарите во битката кај Куликово (1380 година), која се водела по течението на реката Дон. Во долниот дел на кованата пара е прикажана црквата Димитар Донски во Тјумењ (Сибир, Русија). На десната страна е прикажан цветот хризантема – симболот на името Димитар. На левата страна е вметнат кристал сваровски кој наликува на лапис лазули – среќниот камен на Димитар. Натписи: Димитар (на македонски и руски јазик), Ден на Ангел (на македонски јазик) и ознаката Ag 925.

elena nbrm

Кованата пара Елена ги има следниве карактеристики: на аверсот е претставен ангел наведнат над дете во моментот на крштевањето. Претставени се обоени, златни ѕвезди околу ангелот и три свеќи околу детето. Во средишниот дел од аверсот на монетата е прикажан грбот на Република Македонија. На десната страна, по должината на периметарот, се прикажани натписите: Република Македонија и 100 денари на македонски јазик, како и годината на издавање 2015.

На реверсот, во средината на кованата пара е прикажан ликот на света Елена (света Елена или Флавија Јулија Елена Августа), мајката на императорот Константин Велики. Таа е важна личност во историјата на христијанството поради големото влијание коешто го имала врз нејзиниот син и поради нејзиниот придонес за сместувањето на христијанството во срцето на западната цивилизација. Во долниот дел на кованата пара е прикажана црквата Свети Константин и Елена во Кривој Рог. На левата страна е прикажан јасен и неговите цветови – симболот на името Елена. На десната страна е вметнат кристал сваровски кој наликува на калцедон – среќниот камен на Елена. Натписи: Елена (на македонски јазик), Ден на Ангел (на македонски јазик) и ознаката Ag 925.

Овие ковани пари се изработени од сребро Аg925, со тежина на среброто од 28,28 г, чистота на среброто 26,16 г, во овална форма со димензии од 30 х 50 мм, полирани со тампон печатење и вметнат кристал „сваровски“ со димензиjа 2,6 мм.

Цената на кованите пари Александар, Ана, Димитар и Елена изнесува 3.500 денари.

Кованите пари за колекционерски цели издадени од Народната банка се законско средство за плаќање во Република Македонија.