Рокфелерите сè уште се едно од најбогатите семејства на сите времиња: 5 начини на кои создадоа генерациско богатство

126

Името Рокфелер (во оригиналот: Rockefeller) е синоним за огромно богатство и олицетворение на американскиот сон.

Семејното богатство, основано од Џон Д. основач на Standard Oil Company кон крајот на 19 век, траеше со генерации, со што Рокфелерите станаа едно од најбогатите семејства во историјата. GoBankingRates истакнува начини на кои тие го изградиле и одржувале нивното генерациско богатство.

Диверзифицирана инвестиција
Рокфелерите ја препознаа важноста на диверзификацијата во зачувувањето на богатството. Додека првичното богатство беше изградено на нафта, семејството ги прошири своите инвестиции во различни сектори со текот на годините. Тие имаат удел во недвижен имот, индустрија, па дури и ризичен капитал, обезбедувајќи постојан раст и заштита на нивното богатство од нестабилноста на пазарот.

Филантропија и управување со угледот
Филантропијата беше значаен аспект од наследството на семејството Рокфелер. Основањето на бројни добротворни фондации не само што придонесе позитивно за глобалното општество, туку помогна и за одржување и зајакнување на јавниот имиџ на семејството. Нивните филантропски напори го олеснија градењето на мрежата и доближувањето, ненамерно помагајќи да се зачува и расте богатството.

Стратешки финансиски менаџмент
Финансиската свесност и стратешкото финансиско планирање беа столбови на стратегијата за управување со богатството на Рокфелер. Семејството постојано вработува врвни финансиски советници за да ги надгледуваат нивните инвестиции, осигурувајќи дека се позиционирани за раст и заштитени од непотребен ризик. Ова претпазливо финансиско управување беше клучно за одржување и зголемување на богатството на семејството во текот на децениите.

Управување со семејството и образование
Рокфелерите ставаат значителен акцент на управувањето со семејството и образованието. Тие гарантираат дека секоја генерација е добро образована, не само во однос на формалното образование, туку и во однос на финансиската писменост и управувањето со богатството. Овој пристап им овозможи на последователните генерации ефективно да управуваат и да го растат семејното богатство.

Иновации и приспособливост
Составен аспект на стратегијата за создавање богатство на Рокфелер беше нивниот капацитет за иновации и приспособливост. Тие постојано се прилагодуваат на променливите економски околности, усвојувајќи нови технологии и стратегии за зголемување и заштита на нивното богатство. Оваа проактивност им овозможи да останат финансиски доминантни со децении.

Така, способноста на семејството Рокфелер да собира и одржува генерациско богатство произлегува од различните инвестиции, филантропските активности, стратешкото финансиско управување, акцентот на семејното управување и образованието и постојаната посветеност на иновациите и приспособливоста. Нивниот пристап нуди вредни лекции за создавање и зачувување на богатството во денешното динамично финансиско опкружување, пренесува Investitor.me.