ТТК Банка нуди кредити со поволни услови наменети за физички лица

3

ttk banka

Корисниците може да аплицираат за “премиум смарт“ ненаменскиот потрошувачки денарски кредит со фиксна годишна каматна стапка од 5,9% во првата година, односно 8,3% прилагодлива годишна каматна стапка за останатиот период, со рок на отплата до 10 години, за износи до 10.000 евра, без жиранти, во зависност од месечните примања и без надомест за одобрување, во промотивен период до 31-ви август.

Банката нуди и “супер“ станбен кредит со фиксна годишна каматна стапка од 2,95% во првите три години, односно 6,45% прилагодлива годишна каматна стапка за останатиот период со 10% сопствено учество, без трошок за аплицирање, трошок за проценка за првата година и грејс период до 12 месеци. Корисниците, исто така, имаат можност да аплицираат и за станбен кредит со фиксна каматна стапка за првите пет години до 4,90% годишно, односно 6,30% прилагодлива годишна каматна стапка за останатиот период.