Угостителските услуги за една година поскапеле 17,6 отсто

20

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените на угостителските услуги во септември 2022 година, во споредба со август 2022 година, е зголемен за 0.7 %. Споредено по групи на услуги, зголемување е забележано во групите Храна за 0.1 %, Алкохолни пијалаци за 2.0 %, Безалкохолни пијалаци за 6.4 % и Ноќевања за 0.4 %.

Индексот на цените на угостителските услуги во септември 2022 година, во однос на истиот месец од претходната година, е зголемен за 17.6 %.

Кумулативниот индекс на цените на угостителските услуги за периодот јануари – септември 2022 година, во однос на истиот период од минатата година, е зголемен за 10.7 %, додека во однос на декември 2021 година, е зголемен за 9.1 %.