Уготур со загуба од 1,8 милиони денари го заокружи првото полугодие

2

ugotur

Компанијата Уготур прикажа вкупна сеопфатна загуба во висина од 1.859.000 денари во период од 01.01. до 30.06.2015 година, покажува неконсолидираниот биланс на успех.

Истиот период лани, Уготур го заврши со загуба од 982.000 денари.

Вкупните приходи од продажба во првото полугодие од 2015 година се на ниво од 11.682.000 денари, додека истиот период лани имаа вредност од 11.955.000 денари.