Во кои земји работната недела е најдолга, а во која најкратка?

39

Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД), во која членуваат 38 земји, го пресмета просечниот број часови на работа на луѓето.

Најновите достапни податоци од 2020 година даваат слика за стандардната работна недела во различни земји низ светот – од Италија до Исланд.

Според ОЕЦД, земја со најкратка работна недела е Холандија – со само 29,5 работни часа во седумдневен период. Поделено по ден, тоа значи четиридневна работна недела со само 7,37 работни часа дневно.

Следува Данска со 32,5 работни часови неделно, а потоа Норвешка со 33,6. Во Швајцарија во просек се работат 34,6 часа неделно. По неа следат Австрија, Белгија и Италија, чие население работи 35,5 часа неделно.

Соединетите Американски Држави се на средината на рангирањето со 38,7 работни часови неделно – нешто под стандардот од 40 часа.

Земја на ОЕЦД со најдолга работна недела е Колумбија со просечни 47,6 работни часа неделно, по што следат Турција со 45,6 и Мексико со просечни 44,7 работни часови неделно.

Податоците на ОЕЦД се засноваат на вообичаените просечни работни часови неделно поминати од персоналот на нивната главна работа.