Зголемен прометот во трговијата на мало во февруари

3

Во трговијата на мало, во февруари 2015 година, во споредба со февруари 2014 година, гледано по групи и класи, бележи зголемување, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Зголемување на прометот е забележано во групите: Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун (номинално за 17,1%, а реално за 16,9%) и Трговија на мало, освен трговија со горива (номинално за 9,6%, а реално за 9,6%).