Акумулираната добивка ќе ја покрива ланската загуба на Жито Полог

3

zito-polog-580x331

Жито Полог донесе одлука за покривање на загубата по годишна сметка за 2015 година.

“Утврдената загуба по годишната сметка за 2015 година на Жито Полог од Тетово во износ од 3.455.828 денари да се покрие од акумулираната добивка на компанијата“, стои во одлуката објавена на Македонска берза.