Добивката на Уни Банка за резерви и инвестиции

4

uni-banka-facebook

Собранието на акционери на Универзална инвестициона банка (Уни Банка) донесе одлука за распоредување на утврдената добивка за период од 01.01.2016 до 31.12.2016 година.

“Утврдената добивка по оданочување по годишна сметка за 2016 година, на Уни Банка, ќе биде распоредена на: 14.200.000 денари за законски резерви, 10.000.000 денари за вложувања во инвестиции и 118.730.030 денари за останати резерви“, стои во одлуката.