Галерија Акантус – место за дружење со македонската современа уметност

27

1

Со отворањето на изложбата Quo Vadis? од мултимедијалниот уметник Дијана Томиќ Радевска, на 31.03.2017 година, започна со работа галеријата Акантус. Конципирана во три тематски целини, Мистика, Радост на живеењето и Молитва, изложбата разгледува различни аспекти и предизвици со кои се соочуваме како жители на глобализираниот свет. Таа истражува по нашата колективна свест и нè поттикнува на преиспитување од надвор кон внатре, Каде одиме ?

Изложбата на Томиќ Радевска е отворена до 26.05.2017 година. По оваа следи изложба од уметникот Орхан Ќамилов која се отвора на 02.06.2017 година. Оваа изложба насловена Був на ѕидот ќе се состои од сликарски и графички дела и ќе ја пренесува приказна за две поетики со печат на две вистини, инспирација и опсервација на сонот и јавето, воздигнување и понирање во длабочините на теоријата и праксата.

Овие две изложби на графички и сликарски дела се почеток на редица на изложби на квалитетни уметници преку кои галеријата Акантус планира да ја доближи македонската современа уметност на скопската публика.

4

Покрај изложби, галеријата Акантус во рамките на своите активности како културен центар организира различни предавања, работилници, дискусии и форуми од областа на уметностите и нуди продажни програми на уметнички дела, како и на производи и ракотворби инспирирани од уметноста.

Преку соработка со повеќе уметници, Акантус цели да ја претстави разновидноста на современото творење на уметниците, како и да ја доближи уметноста до граѓаните овозможувајќи непосредност во контактот помеѓу неа и публиката.

За таа цел, покрај другите активности како работилниците и предавањата, просториите на Акантус се расположливи за изнајмување за приватни и деловни настани, коктели, работилници и предавања за сите оние кои што сакаат своите приватни или деловни настани и коктели да ги организираат во поинаков простор, окружен со делата на современи македонски уметници.

2