HSBC: Добивката порасна за 89%, над очекувањата на аналитичарите

17

HSBC ги надмина очекувањата на аналитичарите со известување за скок од 89% на добивката пред оданочување во вториот квартал.

Добивката пред оданочување за кварталот завршен во јуни изнесува 8,77 милијарди долари, надминувајќи ги очекувањата од 7,96 милијарди долари.

Нето добивката беше 6,64 милијарди долари, надминувајќи ги очекуваните 6,35 милијарди долари во проценките на аналитичарите составени од банката и скокнаа за 27% на годишно ниво.

Вкупните приходи за вториот квартал беа 16,71 милијарди долари, што е за 38% повеќе од 12,1 милијарди долари во истиот период пред една година.

Еве други главни моменти од финансискиот извештај на банката:

* Нето приходите од камати беа 9,3 милијарди долари во вториот квартал, во споредба со 6,9 милијарди долари во истиот период пред една година.

* Нето каматната маржа, мерка за профитабилноста на кредитирањето, се зголеми за 43 базични поени на годишно ниво на 1,72% во вториот квартал од 2023 година.

Воочи резултатите, одборот на директори на HSBC одобри втора привремена дивиденда од 0,10 долари по акција и објави дека има намера да иницира понатамошен откуп на акции до 2 милијарди долари, што очекува да започне наскоро и да го заврши во рок од три месеци.