Ново предвидување: Kолку луѓе ќе останат без работа поради вештачката интелигенција

26

Откако ChatGPT стана достапен за јавноста, објавени се бројни анализи и истражувања за влијанието на вештачката интелигенција на пазарот на трудот, односно за потенцијалните отпуштања, кои секако ќе ги има во многу. Сите можеме да погодиме колкава е бројката сега и да го следиме новото истражување кое ќе биде објавено бидејќи вештачката интелигенција продолжува да напредува и од една страна ни помага во животот и на работа, а од друга страна ги загрозува истите тие работни места.

Последното вакво истражување го спроведоа експерти од Форестер, а нивната прогноза за влијанието на генеративната вештачка интелигенција носи слични заклучоци како неодамнешното истражување спроведено од IBM. Нејзините резултати се однесуваат само на подрачјето на САД, а според нив, вештачката интелигенција ќе влијае на околу 11 милиони работни места до 2030 година, додека директно ќе замени 2,4 милиони од нив. Иако е голема бројка, сепак е поумерена во однос на некои претходни најави и предвидувања на експерти за вештачка интелигенција, кои беа доста песимистички.

Што се однесува до влијанието врз 11 милиони работни места, се нагласува дека тоа се однесува на преобликување, преквалификација и усовршување на постоечките работници за користење на генеративни алатки за вештачка интелигенција во нивната секојдневна работа.

За работните места кои во иднина ќе бидат заменети со вештачка интелигенција се зборува веќе подолго време, а оваа листа не е изненадување како, на пример, истражувачки асистенти, пишувачи на текстови, технички писатели, лектори, автори, истражувачи од општествени науки итн. Креативните писатели, поети, уредници и текстописци се споменуваат како работни места на кои вештачката интелигенција потешко ќе ги замени, но ќе влијае. Затоа, тие не треба да ги загубат своите работни места поради вештачката интелигенција, туку вештачката интелигенција треба да им помогне и да го подобри начинот на работа.

Ова истражување уште еднаш покажа како вештачката интелигенција ќе има поголемо влијание врз оние со подобро образование и повисоки плати. Така, лицата со годишен приход помал од 60 илјади долари кои работат во сектори како што се, на пример, транспортот и магацините, градежништвото и производството со помала веројатност да го почувствуваат влијанието на вештачката интелигенција во споредба со луѓето со плати поголеми од 90 илјади долари годишно високо и високо образование.

Што се однесува до оваа година, на американскиот пазар вештачката интелигенција ќе замени околу 90 илјади работни места, што е нешто помалку од десет отсто од вкупниот број работни места кои треба да се заменат со автоматизација и вештачка интелигенција на тој пазар. Влијанието на вештачката интелигенција во наредните години не треба да биде толку големо бидејќи пред тоа мора да се решат одредени предизвици поврзани со генеративната вештачка интелигенција како што се прашањата за интелектуална сопственост, авторски права и плагијат, но кога ќе се решат овие проблеми, тоа влијание ќе биде сè повеќе и повеќе вклучително сè повеќе и повеќе отпуштања.