По понудата за преземање: Берза го стави Скопски пазар на листа на набљудување

128

Одборот на директори на Берзата донесе заклучок за внесување на издавачот Скопски пазар АД Скопје на Листата за набљудување.

Внесување на друштвото Скопски пазар АД Скопје на Листата за набљудување е со цел за обрнување на внимание на инвеститорската јавност поради тоа што до друштвото е доставена Намера за објавување на понуда за преземање на сите обични акции со право на глас издадени од Скопски пазар АД Скопје од страна на преземачите Современ дом АД Прилеп и ЗСФ-КОМ ДООЕл Скопје.

Преземачите  Современ дом АД Прилеп и ЗСФ-КОМ ДООЕЛ Скопје се обврзуваат да ги откупат сите обични акции по цена од 6.500 денари за една акција.