Скопскиот регион со најголемо учество во БДП

5

biznismeni-pixabay

Фото: Pixabay

Најголемо учество во бруто домашниот производ (БДП) на Република Македонија, во текот на 2015 година, има Скопскиот регион со 42,9%, додека најмало учество има Североисточниот регион со 5,2%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Поголем бруто домашен производ по жител, во споредба со просекот на Република Македонија, имаат Скопскиот регион со индекс 143,3, Југоисточниот регион со индекс 116,9, Вардарскиот регион со индекс 108.

Сите други региони имаат бруто домашен производ под просекот на Република Македонија.