Макотекс ќе ја акумулира ланската загуба

2

makoteks

Макотекс донесе предлог одлука за покривање на загубата остварена во 2016 година.

Загубата за финансиската 2016 година, во износ од 13.962.698 денари, се пренесува во акумулирана загуба којашто изнесува 367.996.456 денари.

Оваа предлог одлука ќе се најде на дневен ред на Собранието на Макотекс, што ќе се одржи на 30-ти јуни оваа година.