Меѓународна конференција за развој на човечки ресурси

5

imagesМенаџери за човечки ресурси во македонски компании, странски консултанти и владини претставници денес на конференција во Скопје разговараа за начините за создавање човечки капитал што ќе одговори на потребите за развој на организациите во услови на постојани промени.

Mинистерот за информатичко општество и администрација, Иво Ивановски, го изнесе својот став дека и државните и приватните организации треба да го прилагодат начинот на функционирање и водење бизнис на новите генерации кои не познаваат свет без користење на современите информатичко-комуникациски технологии.

“Целта е да се овозможи на креативните индивидуи да работат во околина што им е позната ним. Треба да направиме нова околина во која ќе им овозможиме со користењето на овие технологии да работат поефикасно и нивната креативност да излезе повеќе на виделина со цел да ги услужиме граѓаните во време кога постојано има барања за нови услуги”, изјави Ивановски.

Според него Македонија има голем потенцијал на човечкиот капитал на Македонија.

“Тој потенцијал најефикасно може да се искористи за развој и унапредување на целото општество преку креирање соодветни структури во организациите и изнаоѓање соодветни системски решенија, кои ефикасно ќе одговорат на предизвиците во турбулентните времиња, рече  Ивановски”, во обраќањето пред учесниците на конференцијата.

Како што укажа македонската асоцијација за човечки ресурси треба да се продолжи со промоција на професијата, со цел подигнување на нивото и унапредување на работната сила во земјата, преку активности, проекти, едукативни настани и соработка со сите релевантни институти и органи во земјата.

“Со јавно приватно партнерство би требало да се постигнат ефекти за унапредување на професијата, а тоа е во правец на создавање човечки капитал од целиот потенцијал со којшто располага земјата. Компаниите и организациите да создадат човечки капитал кој ќе одговори на потребите на таа организација. Значи, наменски да се делува и со едукација и со градење организациска култура, што ќе биде поддршка на приоритетите на организацијата”, изјави Христина Лозановска, претседател на Македонската асоцијација за човечки ресурси.