Мисла на денот 3

8

balerina

Правете го тоа што умеете, со тоа што го имате, онаму каде што можете.

Фото: Pexels