Предвидувањата за дигиталната 2018 на Евгениј Касперски

2

kasperski-facebook

Фото: Facebook

Декември веќе одминува. Во деновите што следуваат ќе ги чувствуваме веселите новогодишно – божиќни вибрации, ќе има подароци, огномети, шампањ… уште шампањ и потоа часовникот ќе отчука полноќ и ќе добиеме +1 на вечниот годишен календар. Потоа, во следните неколку недели од јануари, сите сè уште ќе велиме и пишуваме ден (тој и тој)/месец (јануари)/ година 2017 упс 2018! Сите тоа го правиме!

Според Евгениј Касперски, главниот извршен директор на Касперски, 2018 година носи своја симболика. Таа симболика ја прикажува на духовит начин. 20 – 18 – Да, прекрасна заокружена бројка. И секоја цифра што го сочинува датумот е парен број… Што? Не сте сигурни за бројот 1?

1 е 2 на моќта на нула. Така нешто :). Но, чекајте! Има многу повеќе пар-ност во овој број: секоја цифра од 2018 е двојна сила. Но, што не ви се допаѓа кај нулата? Па, замислете ја како вештачки број што се издигнува до моќта кога два дава нула – што тешко е?

Според кинеската традиција осум значи богатство! Затоа, подгответе се – 2018 ќе биде бесконечно интересна и совршено просперитетна, нема шанси тоа да се избегне!

Во делот на аритметиките за 2018 прво што паѓа на памет е парност.

2018 = 2*1009

1009 е примарен број. Нешто како 2017. Минатата година ветив дека 2017 ќе биде едноставна праволиниска, година. И видете како излезе на крај! Сега треба да се подготвиме за екстра едноставна/праволиниска година,– минус плус минус дава плус.

Што друго? Сумата на сите цифри во 2018 е 11: најфотогеничниот број од секој агол и број што ми е многу драг од технички причини: производот од сите цифри без нула = 16, што не може да расположи ниеден програмер на планетава.

Аритметички, дадени ни се цифрите: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Само со +, -, * и /, плус и (…), сите во било која количина и користејќи ги само еднаш и само по тој редослед… –  како да добиеме 2018?

На пример:

((10 + 9 – 8) * 7) + (6 + 5) * (4 – 3 + 2) + 1 = 111

Вака добиваме 111. Но, треба да добиеме 2018!

Прв предизвик е задачата подолу

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 = 2018

Второ ниво: Да се добие 2018 од истите цифри минус 10.

9 8 7 6 5 4 3 2 1 = 2018

Ниво 3…:

8 7 6 5 4 3 2 1 = 2018

Следно:

7 6 5 4 3 2 1 = 2018

Ова е невозможно без употреба на факторијал. Мислам дека можеме да си дозволиме и квадрати и корени.

6 5 4 3 2 1 = 2018

За овде треба мултифакторијал.

Добро. Од десет цифри на шест: завршено. На половина пат сме. Во следниот дел ќе биде второто продолжение од мозгалката: од пет надолу. Но, ќе го оставиме тоа за следниот пат.